(1)
Juel, N. Härstammade prästen Och Annalisten Christiern Nielsen Juel (1533-1596) från släktlinjen Krabbe-Juel. Personalhi 1964, 84, 266-269.