(1)
Jensen, F. E. Fra Den Gamle Generals Hjem. Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer. Personalhi 1944, 65, 113-127.