(1)
Carlsen, O. Til Skolemanden Kristen Rovsings Biografi. Personalhi 1941, 63, 180-184.