(1)
Achelis, T. O. Oversigt over Mine Arbejder vedrørende Slesvigske Studenter, Elever, Præster m.M. Personalhi 1941, 63, 37-44.