(1)
Hennings, P. Elisabeth Hennings, født Buntzens Barndomserindringer. Personalhi 1926, 47, 81-117.