(1)
Hauch-Fausbøll, T. Professor V. Fausbølls mødrene Slægt. Personalhi 1928, 49, 216-223.