(1)
Myrhøj, A. M. S. Nogle Undersøgelser Angaaende Landsdommer Enevold Heug Og Hans nærmeste Slægt. Personalhi 1935, 56, 169-174.