(1)
Foss, V. Autobiografiske Optegnelser Af Etatsraad Lauritz Foss. Personalhi 1903, 149-168.