(1)
Bobé, L. Slægterne Kielman V. Kielmansegg Fra Holsten Og Nedreøsterrig I Dansk Tjeneste, Med Et Tillæg Om Familien Preen. Personalhi 1899, 24-38.