(1)
Heise, A. Bidrag Til Familien rosenkrantz’s Historie I Det 16de Aarhundrede. V. Stensballe-Linierne. Personalhi 1891, 97-150.