(1)
Bricka, C. F. Fortegnelse over Danske Og Norske, Som Ere Immatrikulerede Ved Leydens Universitet I Det første Aarhundrede Af Dets Bestaaen (1575-1674) (fortsat). Personalhi 1881, 195-212.