(1)
Thiset, A. En Samtidig Fortegnelse over Danske Adelsmænd, Som døde I Aarene 1563-66. Personalhi 1880, 123-134.