[1]
Ehrencron-Müller, H. 1906. Brevvexling mellem Ægteparret Pram og Oluf Christian Olufsen under dennes Udenlandsrejse 1793-96 (fortsat). Personalhistorisk Tidsskrift. 27, 5_03 (jan. 1906), 199–232.