[1]
Qvistgaard, E. 1924. Slægten »de Svanenskjolds« Stamfader, den fynske Degn Jørgen Pedersen Montanus og hans Efterkommere. Personalhistorisk Tidsskrift. 45, 8_3_0102 (jan. 1924), 30-36.