[1]
Juel, N. 1964. Härstammade prästen och annalisten Christiern Nielsen Juel (1533-1596) från släktlinjen Krabbe-Juel. Personalhistorisk Tidsskrift. 84, 14_6_4 (jan. 1964), 266–269.