[1]
Bentzon, A.D. 1957. Breve fra M. S. W. Sponneck til P. G. Bang i aarene 1832-47. Personalhistorisk Tidsskrift. 77, 13_5_0102 (jan. 1957), 1-24.