[1]
Munthe-Kaas, H. 1951. Til spörsmaalet om Mur-Kaas-slektens opprinnelse. Personalhistorisk Tidsskrift. 72, 12_6_2 (jan. 1951), 70–80.