[1]
Kornerup, B. 1956. En sønderjydsk Præstegaard i 1864. Dagbogsoptegnelser af Pastorinde Ida Gad. Personalhistorisk Tidsskrift. 76, 13_4_3 (jan. 1956), 65-102.