[1]
Fussing, H. 1941. Til dansk Præstehistorie. Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han Herreders Præster. Personalhistorisk Tidsskrift. 63, 11_3_0304 (dec. 1941), 227–246.