[1]
Achelis, T.O. 1941. Oversigt over mine Arbejder vedrørende slesvigske Studenter, Elever, Præster m.m. Personalhistorisk Tidsskrift. 63, 11_3_1 (dec. 1941), 37-44.