[1]
Klitgaard, C. 1941. Magister Ejler Christian Dyssel, Præst i Vrensted-Tise 1708-29, og nogle supplerende Oplysninger om Slægten Dyssel. Personalhistorisk Tidsskrift. 63, 11_3_1 (dec. 1941), 12-36.