[1]
Glarbo, H. 1940. Et Brev om Christian VII fra hans Udenlandsrejse. Personalhistorisk Tidsskrift. 61, 11_1_1 (jan. 1940), 48-49.