[1]
Boeck, H. 1939. En Rettelse til »Norske, svenske og finske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864«. Personalhistorisk Tidsskrift. 60, 10_6_0304 (jan. 1939), 282-283.