[1]
Jessen, L.P. 1925. Kancelliraad Anders Pilegaard Jessen, død 1851 som Raadmand og Byskriver i Roskilde. Personalhistorisk Tidsskrift. 46, 8_4_1 (jan. 1925), 72–76.