[1]
Hennings, P. 1926. Elisabeth Hennings, født Buntzens Barndomserindringer. Personalhistorisk Tidsskrift. 47, 8_5_2 (jan. 1926), 81-117.