[1]
Bokkenheuser, C. 1939. To Svogre. Borgmester Claus Christensen, Reenbergernes Stamfader, og Magister Jens Ostenfeld af Slægten med de røde Roser. Personer og Forhold i Viborg i det 17. Ꜳrhundrede. Personalhistorisk Tidsskrift. 60, 10_6_2 (jan. 1939), 127-159.