[1]
Myrhøj, A.M.S. 1935. Nogle Undersøgelser angaaende Landsdommer Enevold Heug og hans nærmeste Slægt. Personalhistorisk Tidsskrift. 56, 10_2_0304 (jan. 1935), 169-174.