[1]
Madsen, P. 1932. Et Skiftebevis og to Testamenter efter Anna Ramel, Hr. Malte Juuls til Maltesholm og fra Slægten Putbus. Personalhistorisk Tidsskrift. 54, 9_5_0304 (jan. 1932), 259-266.