[1]
Hatt, H. 1933. Danmarks Amtsforvaltere 1848-1932. Personalhistorisk Tidsskrift. 55, 9_6_0102 (jan. 1933), 70-131.