[1]
Foss, V. 1903. Autobiografiske Optegnelser af Etatsraad Lauritz Foss. Personalhistorisk Tidsskrift. 4_6 (jan. 1903), 149–168.