[1]
Daae, A. 1919. Et autobiografisk brev fra Jens Johan Vangensteen til Christopher Hammer paa Melbostad. Personalhistorisk Tidsskrift. 39, 7_3 (jan. 1919), 145–150.