[1]
Karlsson, K.H. og Schøller, C.E.A. 1900. Danske, norske og holstenske Studenter, indskrevne ved Universitetet i Siena. Personalhistorisk Tidsskrift. 4_3 (jan. 1900), 54-67.