[1]
Finne-Grønn, S.H. 1900. Slægtebogsoptegnelser om Familien Holtermann. Personalhistorisk Tidsskrift. 4_3 (jan. 1900), 48-54.