[1]
Schøller, C.E.A. 1899. Et Rosenkrantzsk Epitafium. Personalhistorisk Tidsskrift. 4_2 (jan. 1899), 170-172.