[1]
Bobé, L. 1899. Slægterne Kielman v. Kielmansegg fra Holsten og Nedreøsterrig i dansk Tjeneste, med et Tillæg om Familien Preen. Personalhistorisk Tidsskrift. 4_2 (jan. 1899), 24-38.