[1]
Harbou, H.W. 1896. Hannibal Poulsen, Rigsgreve von und zu Löwenschild, en Regimentshverver fra Slutningen af det 17de Aarhundrede. Personalhistorisk Tidsskrift. 3_5 (jan. 1896), 97–135.