[1]
Wulff, D.H. 1887. Nogle unge Adels Sønners Alder og Fødested. Personalhistorisk Tidsskrift. 2_2_2 (jan. 1887), 97-99.