[1]
Bricka, C.F. 1881. Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede ved Leydens Universitet i det første Aarhundrede af dets Bestaaen (1575-1674) (fortsat). Personalhistorisk Tidsskrift. 2 (jan. 1881), 195–212.