[1]
Thiset, A. 1880. En samtidig Fortegnelse over danske Adelsmænd, som døde i Aarene 1563-66. Personalhistorisk Tidsskrift. 1 (jan. 1880), 123-134.