Tilbage til artikeldetaljer Optegnelser fra Bergen fra 16de og 17de Aarhundrede. Hent Download PDF