Tilbage til artikeldetaljer Gravskrifter fra Kjøbenhavns nedlagte Kirkegaarde indenfor de gamle Volde. IV. Frederiks tyske Kirke paa Christianshavn. Hent Download PDF