Tilbage til artikeldetaljer Sydslesvigske herredsfogder. Flensborg Amt Download Download PDF