Tilbage til artikeldetaljer En Rettelse til »Norske, svenske og finske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864« Hent Download PDF