Tilbage til artikeldetaljer Generalkrigskommissær, Generalauditør og Generalmajor Christian de Tuxen, Christian VI. Spion og Swedenborgs Ven. Download Download PDF