Tilbage til artikeldetaljer Abraham Lehns Selvbiografi 1643—73. Efter Originalen i Arkivet paa Orebygaard. Download Download PDF