Tilbage til artikeldetaljer Sex Breve fra Amtmand Herman Greve Wedel-Jarlsberg til Professor, Justitsraad Ludwig Manthey. Download Download PDF