Tilbage til artikeldetaljer Baggesen og A. C. Gierlew paa Rejse. Uddrag af Gierlews Rejsedagbog 1803. Hent Download PDF