Tilbage til artikeldetaljer Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede ved Leydens Universitet i det første Aarhundrede af dets Bestaaen (1575-1674) (fortsat) Download Download PDF