Jørgensen, H. H. L., P. Leth-Espensen, og L. K. Skinnebach. “Dukken Som Animeret Billede – Mellem Idolatri Og Idollatry, Mellem Dukkekult Og dukkekærlighed: Dukken Som Animeret Billede – Mellem Idolatri Og Idollatry, Mellem Dukkekult Og dukkekærlighed”. Periskop – Forum for Kunsthistorisk Debat, bd. 2022, nr. 27, juni 2022, s. 58-79, doi:10.7146/periskop.v2022i27.133729.