1.
Exe Christoffersen E, Winkelhorn K, Krøgholt I. FIX&FOXY’s poetik, metode og organisering: Interview med Tue Biering, oktober 2021 og januar 2022. Peripeti [Internet]. 29. november 2022 [henvist 30. november 2023];19(S11):102-15. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/134854